Important Papers

українська

Завдання №3 – Важливі документи
Task #3 – Important Papers (Ukrainian – українська)

Тло: а. Часто біженці прибувають із пластиковою сумкою Міжнародної організації з міграції (IOM), в
якій знаходиться важлива інформація. Ці документи є життєво важливими для всіх агентств переселення
в США, а також для державних і місцевих органів під час початкової обробки. Документи також важливі
для будь-яких заявок на отримання статусу законного постійного резидента та громадянства США, що
відбувається через 5 років після отримання статусу законного постійного резидента. На жаль, втрата
будь- якого з цих документів може зашкодити новоприбулому.
Background:
a. Frequently refugees arrive with an International Organization of Migration (IOM) plastic bag of
important information. These documents are vital for all U.S. resettlement agencies as well as
state and local offices at initial inprocessing. The documents are also vital for any applications
for legal permanent residence and U.S. Citizenship which is 5 years after legal permanent
residence. Unfortunately, losing any of these documents can hurt the newcomer.

b. Настійно рекомендується швидко створити організовану теку для файлів для новоприбулого. Крім
того, вкрай рекомендується створення цифрового запису, наприклад, сканування в формат PDF. Оскільки
всі біженці повинні мати мобільний телефон, файли можна сканувати та зберігати у файлах зображень.
Це особливо добре працює для тих організацій, які не вимагають оригінальної копії та дозволяють
надсилати файли PDF поштою.
b. It is highly recommended that an organized file folder be quickly established for the newcomer.
Additionally, a digital record such as scanning to a PDF format is highly recommended. Since all
refugees must have a cell phone, files can be scanned and stored within the picture files. This works
especially well for those organizations which do not require the original copy and allow PDF files
to be mailed to them.

I-94 – Інформаційний запис про подорож I-94, офіційно відомий як Форма I-94 Запис про
прибуття/від’їзд, є паперовим або електронним документом, який видається офіцером Митної та
Прикордонної служби США (CBP) новоприбулим, що в’їжджають до Сполучених Штатів. Він потрібен для
більшості державних послуг, включаючи отримання водійських прав або соціального страхового номера.
Дивіться https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Mar/i-94-automation-fact-
sheet.pdf для отримання додаткової інформації та доступу до електронної форми I-94.
I – 94 – The I-94 travel record, formally known as the Form I-94 Arrival/Departure Record, is a
paper or electronic document issued by a U.S. Customs and Border Protection (CBP) Officer to
newcomers entering the United States. It is needed for most public services to include a driver’s
license or social security number. See
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Mar/i-94- automation-fact-sheet.pdf
for more information and access to the electronic I-94 form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кументи:
Other Important Documents:

Проїзні документи: паспорт, віза, дозвіл
Travel Documents: Passport, Visa, Permission

Медичні записи
Medical Records
Інші важливі документи:
Other Important Documents:
Щеплення
Vaccination Records
Якщо доступно
If Available

Свідоцтво про шлюб Wedding Certificate Свідоцтва про народження Birth Certificates
Трудові книжки
Employment Records Інформація про сімейні зв’язки Family Ties information
(у США та інших країнах)
(in the U.S. and other countries) Свідчення – історія біженця Testimony – refugee story Афідевіти
(нотаріально завірені) Affidavits (Notarized)
Декларація
Declaration (Not notarized) Доказ обвинувачення Proof of Persecution Картинки поранень Pictures of
injuries
Новини Повідомлення про переслідування
News Reports of persecutions
Звіти поліції
Police Reports

Інші зауваження: Медичні записи. Біженці (особливий статус) часто прибувають із таборів біженців
Організації Об’єднаних Націй. Середній термін перебування у таборах становить 15 років. Медичний
звіт “зазвичай” складається перед прибуттям разом із вакцинаціями. Ці звіти надходять до місцевого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2 of 3, Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to:
interlinktwelcome@gmail.com, Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s
App/Signal # +1 719 357 5117

Page 3 of 3, Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to:
interlinktwelcome@gmail.com,
Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117
медичного закладу США у запечатаних конвертах. Для реєстрації дітей шкільного віку медичний заклад
надає школі ЗАПЕЧАТАНИЙ конверт із документами про вакцинацію.
Other remarks:
Medical Records. Refugees (a specific status) frequently come from United Nations Refugee Camps. The
average stay at camps is 15 years. A medical report is “usually” taken before arrival along with
vaccinations. These reports go the local U.S. medical facility in sealed envelopes. In order to
register school aged children, a SEALED envelope of vaccinations is provided by this medical
facility for the school.

Пов’язані веб-сайти
1. I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home &
https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i-94- travel-record-card-online
/#who-needs-an-i94-form
2. Проїзні документи USCIS
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel- documents
3. Процес отримання біженців https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees
4. Грошова допомога біженцям та медична допомога біженцям
https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansi
on
5. Допомога біженцям та особам, які приїхали на територію – програми, які регулюються державою
https://www.benefits.gov/benefit/620
6. УПРАВЛІННЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ БІЖЕНЦІВ, https://www.acf.hhs.gov/orr
Related Websites
1. I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home & https://www.boundless.com/immigration-
resources/form-i-94-travel-record-card-online/#who-needs-an-i94-form
2. USCIS Travel Documents https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-
procedures/travel-documents
3. The refugee process https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees
4. Refugee Cash Assistance and Refugee Medical Assistance
https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-
expansion
5. Refugee and Entrant Assistance – State Administered Programs
https://www.benefits.gov/benefit/620
6. OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT, https://www.acf.hhs.gov/orr

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117