School Enrollment - Завдання №7 - Зарахування до школи

Pre-Arrival Preparation

Контекст: В Сполучених Штатах школа є обов’язковою як для хлопців, так і для дівчат.  Співробітник по роботі з біженцями розпочне процес зарахування, але волонтери з числа  біженців можуть допомогти новоприбулим учням розібратися з такими питаннями: 1) онлайн реєстрацією, 2) отриманням та використанням комп’ютерів/пристроїв для вивчення вдома, 3)  навчанням користуванням Інтернетом та іншими пристроями, а також 4) наданням допомоги з  англійської мови/математики. Крім того, існує освітньо-підтримувальна програма для батьків  новоприбулих. Програма виховання висококомпетентних дітей™ – це 13-тижнева багатомовна  програма виховання, підтверджена доказами, яка збирає громади, щоб допомогти батькам  виховати здорових, турботливих і відповідальних дітей. Детальніше:  

https://www.rezilientkidz.com/ 

Background: School in the United States, for both boys and girls, is a requirement. The refugee caseworker will  start the enrollment process; however, refugee volunteers can assist in helping newcomer students navigate: 1)  Online registration, 2) Signing for and using take home computers/devices, 3) Learning how to use the internet and  other devices, and 4) provide English/Math tutoring. Additionally, there is an education/support program for  newcomer parents. Raising Highly Capable Kids™ is a 13-week, multilingual, evidence-based parenting program  has brought together communities to help parents raise healthy, caring, and responsible children. See  https://www.rezilientkidz.com/  

Освіта є обов’язковою для дітей у віці від шести (6) до сімнадцяти (17) років. Кожний штат та шкільний  округ мають свої власні вимоги до зарахування. Для прикладу розглянемо штат Колорадо. Згідно з законодавством Колорадо про відвідування школи, діти віком від шести (6) до менше сімнадцяти  (17) років повинні відвідувати школу щонайменше: 

 • 450 годин на рік, якщо вони відвідують напівденний дошкільний клас, 
 • 900 годин на рік, якщо вони відвідують повний дошкільний клас, 
 • 968 годин на рік, якщо вони не відвідують дошкільний клас, але все ще навчаються в початковій школі, • 1,056 годин на рік, якщо вони навчаються в середній або старшій школі. 

Також закон Колорадо вимагає, щоб батьки або законні опікуни дитини забезпечували виконання цих  вимог 

Education is mandatory for children ages six (6) to seventeen (17). Each state and school district has its own set of  enrollment requirements. Colorado State is used as an example.  

According to Colorado school attendance law, children age six (6) to under seventeen (17) must attend school for at  least: (https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/)  

 • 450 hours a year, if they are in half-day kindergarten,  
 • 900 hours a year, if they are in full-day kindergarten,  
 • 968 hours a year, if they are not in kindergarten, but still in elementary school, and  
 • 1,056 hours a year, if they are in secondary school (middle school and high school).  
 • Colorado law also requires the child’s parents or legal custodians to ensure their child meets these goals. 

Прогул у школу (truancy) – це нез’явлення до школи без вагомої причини. Якщо дитина стає постійно відсутньою з  уроків, школа може розпочати справу про прогули. Справу про прогули може розпочати: адвокат школи,  посадовець з питань відвідування школи або районна освітня рада. Справа про прогули починається з 

повідомлення від школи до прогульника і його батьків/опікуна. У цьому повідомленні студент та батьки  попереджаються, що їм доведеться з’явитися до суду, якщо проблема з відвідуванням учня не буде виправлена. Truancy = staying away from school without good reason. If a child becomes habitually truant, the school can begin a  truancy case. A truancy case can be started by: The school’s attorney, The school’s Attendance Officer, or The county Board  of Education. A truancy case begins with a notice from the school to the truant student and the parent/guardian. This notice  warns the student and parents they will have to come to court if the student’s attendance problem is not corrected.  

Зарахування (див. зарахування нових учнів для вашого округу) приклад. 

https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603 

Enrollment (see new student enrollment for your district) example.  

https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603 

Щеплення: див. https://co02201641.schoolwires.net/Page/309 

 • Див. Додаток А: Свідоцтво про щеплення 
 • Див. Додаток Б: Порядок щеплення 

Immunizations: see https://co02201641.schoolwires.net/Page/309 

 • See Appendix A: Certificate of Immunization  
 • See Appendix B: Immunization Procedure  

Підтримуючі документи: (див. https://www.hsd2.org/Page/386

 • Свідоцтво про народження – тільки мати або батько, зазначені у свідоцтві про народження, мають  право зареєструвати учня. Судове опікунство, нотаріальна делегація опіки або доручення також є  прийнятними документами для призначення опіки. 
 • Паспорт або військовий ідентифікаційний документ є прийнятними альтернативними документами  для ідентифікації, якщо свідоцтво про народження недоступне. 

Supporting Documents: (See https://www.hsd2.org/Page/386)  

 • Birth Certificate – Only mom or dad listed on the birth certificate is allowed to register the  student. Court guardianship, a notarized delegation of custody, or power of attorney also are  acceptable for assigning guardianship.  
 • Passport or military I.D. are acceptable as alternate forms of identification if a birth certificate  isn’t available.  
 • Щеплення – Будь ласка, переконайтеся, що ім’я учня зазначено у свідоцтві про щеплення. • Дійсне підтвердження місця проживання (надайте один з таких документів):

 o Поточний рахунок за комунальні послуги за останні 30 днів (електроенергія, кабельне/інтернетове  або супутникове телебачення, вода, стаціонарний телефон, сміття). Якщо рахунок був припинений або  минув строк оплати, він не є прийнятним. Рахунок повинен бути на ім’я батьків або опікуна.  o Договір оренди (має бути поточним на ім’я батьків або опікуна). 

 o Виписка про кредит для іпотеки на ім’я батьків або опікуна. Якщо ви проживаєте з кимсь або рахунки  на ім’я належать іншій особі, ніж законному батькові або опікуну, необхідно надати нотаріально  засвідчену форму перевірки місця проживання разом із одним з раніше перелічених дійсних  підтверджень місця проживання. 

 • Immunization – Please ensure the student’s name is on the immunization record.  
 • Valid Proof of Residency (provide one of the following) o Current utility bill within the last 30  days (electric, cable/internet or satellite, water, landline, trash). If a bill is discontinued or past  the due date, it is not acceptable. The bill must be in the parent or guardian’s name.  

o Lease agreement (must be current in the parent or guardian’s name)  

o Mortgage statement in parent or guardian’s name. If you live with someone or the bills  are in the name of someone other than the legal parent or guardian, a notarized  

Residency Verification Form must be provided with one of the previously listed valid  

proofs of residency.  

Посилання на веб-сайти, що стосуються даної теми: 

Related Website links  

Appendix A – Certificate of Immunization 

https://drive.google.com/file/d/1vQwP2sOF_4javJNM0LHydbjZZA9HtOeB/view

Colorado law requires this form to be completed by a school health authority or health care provider for  each immunized student attending Colorado schools. 

Appendix B – Immunization Procedure

(see https://www.d11.org/cms/lib/CO02201641/Centricity/domain/69/SectionJ/JLCB-E-3.pdf)

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117