School Enrollment (Swahili)

School Enrollment (Swahili)

Kazi #7 – Kujiandikisha Shuleni

Task #7 – School Enrollment  (Swahili)

 

Background: Shule nchini Marekani, kwa wavulana na wasichana wote, ni sharti. Msimamizi wa kesi ya wakimbizi ataanza mchakato wa usajili; hata hivyo, wakimbizi wanaojitolea wanaweza kusaidia wanafunzi wapya kuelewa: 1) Usajili mtandaoni, 2) Kusaini na kutumia kompyuta/vifaa vya nyumbani, 3) Kujifunza jinsi ya kutumia mtandao na vifaa vingine, na 4) kutoa mafunzo ya Kiingereza/Hisabati. Kwa kuongezea, kuna programu ya elimu/msaada kwa wazazi wapya. Kupandisha Watoto Wanaofaa Sana™ ni programu ya malezi yenye msingi wa ushahidi inayodumu kwa wiki 13 na inayofundisha wazazi kwa lugha mbalimbali kusaidia kuwalea watoto wenye afya, upendo, na wajibika. Angalia https://www.rezilientkidz.com/

Background:   School in the United States, for both boys and girls, is a requirement.  The refugee caseworker will start the enrollment process; however, refugee volunteers can assist in helping newcomer students navigate: 1) Online registration, 2) Signing for and using take home computers/devices, 3) Learning how to use the internet and other devices, and 4) provide English/Math tutoring. Additionally, there is an education/support program for newcomer parents.  Raising Highly Capable Kids™ is a 13-week, multilingual, evidence-based parenting program has brought together communities to help parents raise healthy, caring, and responsible children. See https://www.rezilientkidz.com/

 

Elimu ni sharti kwa watoto wenye umri kuanzia miaka sita (6) hadi kumi na saba (17). Kila jimbo na wilaya ya shule ina seti yake ya mahitaji ya usajili. Jimbo la Colorado litatumika kama mfano.

Kulingana na sheria ya Colorado kuhusu kuhudhuria shule, watoto wenye umri kati ya miaka sita (6) hadi chini ya miaka kumi na saba (17) lazima wahudhurie shule kwa angalau:

(https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/)

 • Saa 450 kwa mwaka, ikiwa wako darasa la nusu siku ya kwanza,
 • Saa 900 kwa mwaka, ikiwa wako darasa la siku nzima ya kwanza,
 • Saa 968 kwa mwaka, ikiwa hawahudhurii darasa la awali lakini bado wako shule ya msingi, na
 • Saa 1,056 kwa mwaka, ikiwa wako shule ya sekondari (shule ya upili na shule ya sekondari).
 • Sheria ya Colorado pia inahitaji wazazi au walezi halali wa mtoto kuhakikisha kwamba mtoto wao anatimiza malengo haya.

Education is mandatory for children ages six (6) to seventeen (17).  Each state and school district has its own set of enrollment requirements.  Colorado State is used as an example.

According to Colorado school attendance law, children age six (6) to under seventeen (17) must attend school for at least: (https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/)

 • 450 hours a year, if they are in half-day kindergarten,
 • 900 hours a year, if they are in full-day kindergarten,
 • 968 hours a year, if they are not in kindergarten, but still in elementary school, and
 • 1,056 hours a year, if they are in secondary school (middle school and high school).
 • Colorado law also requires the child’s parents or legal custodians to ensure their child meets these goals.

 

Kukosa Shule = kutokuwepo shuleni bila sababu nzuri. Ikiwa mtoto anakuwa mkosaji wa mara kwa mara, shule inaweza kuanzisha kesi ya kukosa shule. Kesi ya kukosa shule inaweza kuanzishwa na: Wakili wa shule, Afisa wa Kuhudhuria wa shule, au Bodi ya Elimu ya Kaunti. Kesi ya kukosa shule huanza na taarifa kutoka shuleni kwa mwanafunzi mkosaji na mzazi/mlezi. Taarifa hii inawaonya mwanafunzi na wazazi kwamba watapaswa kufika mahakamani ikiwa tatizo la kuhudhuria shule halitatatuliwa.

Truancy = staying away from school without good reason. If a child becomes habitually truant, the school can begin a truancy case.  A truancy case can be started by: The school’s attorney, The school’s Attendance Officer, or The county Board of Education. A truancy case begins with a notice from the school to the truant student and the parent/guardian. This notice warns the student and parents they will have to come to court if the student’s attendance problem is not corrected.

 

E Usajili (angalia usajili wa wanafunzi wapya kwa wilaya yako) mfano.

https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603

 • Taarifa za Usajili: https://co02201641.schoolwires.net/Page/311
 • Mwongozo wa Usajili: https://www.d11.org/EnrollmentGuide
 • Usajili wa Wanafunzi Wapya: https://www.d11.org/

(see new student enrollment for your district) example.

https:// Enrollmentnrollment co02201641.schoolwires.net/Page/2603

 

Chanjo: angalia https://co02201641.schoolwires.net/Page/309

 • Angalia Kijalizo A: Cheti cha Chanjo
 • Angalia Kijalizo B: Mchakato wa ChanjoImmunizations:

see https://co02201641.schoolwires.net/Page/309

 • See Appendix A: Certificate of Immunization
 • See Appendix B: Immunization Procedure

 

Nyaraka za Kuthibitisha: (Angalia https://www.hsd2.org/Page/386)

 • Cheti cha Kuzaliwa – Ni mzazi tu aliyeorodheshwa kwenye cheti cha kuzaliwa anaruhusiwa kusajili mwanafunzi. Ulezi wa korti, uteuzi uliosainiwa na hakimu wa ulezi, au hati ya wakili pia zinakubalika kwa kumteua mlezi.
 • Pasipoti au Kitambulisho cha Kijeshi pia ni fomu zinazokubalika za utambulisho ikiwa cheti cha kuzaliwa hakipatikani.
 • Chanjo – Tafadhali hakikisha jina la mwanafunzi lipo kwenye rekodi ya chanjo.
 • Uthibitisho wa Makazi Halali (tolea mojawapo la ifuatayo)

  o Bili ya sasa ya huduma (umeme, kebo/intaneti au satelaiti, maji, simu ya ardhi). Ikiwa bili imekatizwa au imepita tarehe ya mwisho, haitakubalika. Bili lazima iwe kwa jina la mzazi au mlezi.

  o Mkataba wa kukodisha ( lazima uwe na tarehe ya sasa kwa jina la mzazi au mlezi)

  o Taarifa ya mkopo wa nyumba kwa jina la mzazi au mlezi. Ikiwa unaishi na mtu au bili zipo kwa jina la mtu mwingine isipokuwa mzazi au mlezi halali, Fomu iliyothibitishwa ya Uthibitisho wa Makazi inapaswa kutolewa pamoja na mojawapo ya uthibitisho wa makazi halali uliotajwa hapo awali.

Supporting Documents: (See https://www.hsd2.org/Page/386)

 • Birth Certificate – Only mom or dad listed on the birth certificate is allowed to register the student. Court guardianship, a notarized delegation of custody, or power of attorney also are acceptable for assigning guardianship.
 • Passport or military I.D. are acceptable as alternate forms of identification if a birth certificate isn’t available.

Immunization – Please ensure the student’s name is on the immunization record.

 • Valid Proof of Residency (provide one of the following) o Current utility bill within the last 30 days (electric, cable/internet or satellite, water, landline, trash). If a bill is discontinued or past the due date, it is not acceptable. The bill must be in the parent or guardian’s name.
  • Lease agreement (must be current in the parent or guardian’s name)
  • Mortgage statement in parent or guardian’s name. If you live with someone or the bills are in the name of someone other than the legal parent or guardian, a notarized Residency Verification Form must be provided with one of the previously listed valid proofs of residency.

 

Viungo vya Tovuti Vinavyohusiana

Related Website links

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117