SNAP (Food Stamps, Ukrainian)

SNAP (Food Stamps, Ukrainian)

 1. Завдання №10 – SNAP (талони на харчування)Task #10 – SNAP (Food Stamps, Ukrainian) 

  Фон: Програма додаткової харчової допомоги (SNAP) надає харчові пільги сім’ям з низьким доходом, щоб допомогти їм доповнити їхній бюджет на продукти харчування, тим самим даючи їм можливість купувати необхідні для здоров’я та добробуту поживні продукти. Кожен штат має різні форми та процедури подання заявок на отримання допомоги SNAP. Проте, процес дуже схожий. Наприклад, для Колорадо:

  Background: Supplemental Nutrition Assistance 

  Program, SNAP provides food benefits to low-income families to supplement their grocery budget so they can afford the nutritious food essential to health and well-being.  Every state has different forms and procedures for SNAP applications. However, the process is very similar. As an example, for Colorado: 

  1. Перевірка права на участь: Перед поданням заявки переконайтеся, що ви відповідаєте вимогам до участі в програмі SNAP у Колорадо. Право на участь базується на таких факторах, як дохід, розмір домогосподарства, статус громадянства та інші критерії. Ви можете скористатися інструментом попередньої перевірки на вебсайті Colorado PEAK (https://coloradopeak.secure.force.com/), щоб перевірити, чи можете ви бути правомочним.
  2. Check Eligibility: Before applying, ensure you meet the eligibility requirements for SNAP in Colorado. Eligibility is based on factors such as income, household size, citizenship status, and other criteria. You can use the pre-screening tool on the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/) to check if you might be eligible.
  1. Необхідна інформація: Перед початком подання заявки зберіть необхідну інформацію, до якої можуть входити документи, що засвідчують особу, докази доходів, витрати та інші дані про членів вашого домогосподарства.
  2. Required Information: Before starting the application, gather the necessary information, which may include identification documents, proof of income, expenses, and other details about your household members.
  1. Відвідайте вебсайт Colorado PEAK: Перейдіть на вебсайт Colorado PEAK (https://coloradopeak.secure.force.com/), який є онлайн-платформою для доступу та подання заявок на різні програми громадської допомоги, включаючи SNAP.
  2. Access the Colorado PEAK Website: Go to the Colorado PEAK website (https://coloradopeak.secure.force.com/), which is the online platform for accessing and applying for various public assistance programs, including SNAP.
  1. Створіть обліковий запис: Якщо у вас ще немає облікового запису, вам потрібно буде створити його на вебсайті Colorado PEAK. Цей обліковий запис дозволить вам подавати заявки на отримання пільг та керувати ними в режимі онлайн.
  2. Create an Account: If you don’t already have one, you’ll need to create an account on the Colorado PEAK website. This account will allow you to apply for benefits and manage your benefits online.
  1. Заповніть заявку: Увійдіть у свій обліковий запис на сайті Colorado PEAK та заповніть заявку на отримання допомоги за програмою SNAP. Надайте точну та повну інформацію про ваше домогосподарство та фінансовий стан.
  2. Complete the Application: Log in to your Colorado PEAK account and fill out the SNAP application. Provide accurate and complete information about your household and financial situation.
  1. Надішліть необхідні документи: Після заповнення заявки вам може знадобитися надати певні документи для підтвердження вашого права на участь. Ці документи можна завантажити через вебсайт PEAK або подати особисто в місцевому офісі служби соціального захисту населення вашого округу.
  2. Submit Required Documents: After completing the application, you may need to submit certain documents to support your eligibility. These documents can be uploaded through the PEAK website or submitted in person at a local county human services office.
  1. Співбесіда (якщо потрібно): У деяких випадках вам може знадобитися пройти співбесіду як частину процесу подання заявки. Якщо це так, Департамент соціальних служб Колорадо зв’яжеться з вами, щоб запланувати співбесіду.
  2. Interview (if required): In some cases, you may be required to participate in an interview as part of the application process. If so, the Colorado Department of Human Services will contact you to schedule the interview.
  1. Перегляд заявки: Департамент соціальних служб Колорадо перегляне вашу заявку разом з будь-якими поданими документами та інформацією зі співбесіди, щоб визначити ваше право на участь у програмі SNAP.
  2. Application Review: The Colorado Department of Human Services will review your application, along with any submitted documents and interview information, to determine your eligibility for SNAP.
  1. Отримайте повідомлення про рішення: Після перегляду вашої заявки ви отримаєте повідомлення про рішення, яке може бути як позитивним, так і негативним щодо надання вам пільг за програмою SNAP. У разі схвалення в повідомленні також буде вказано розмір пільг, які ви отримаєте, та термін, на який ви маєте право на них.
  2. Receive Notice of Decision: Once your application is reviewed, you will receive notice of the decision, either approving or denying your SNAP benefits. If approved, the notice will also indicate the amount of benefits you will receive and the duration of your eligibility.
  1. Використовуйте вашу картку EBT: У разі схвалення ви отримаєте картку електронного переказу пільг (EBT), схожу на дебетову картку, яку можна використовувати для купівлі дозволених продуктів харчування в уповноважених торгових точках.
  2. Use Your EBT Card: If approved, you will receive an Electronic Benefit Transfer (EBT) card, similar to a debit card, which can be used to purchase eligible food items at authorized retailers.
  1. Якщо у вас виникнуть будь-які труднощі під час процесу подання заявки або у вас є конкретні питання, ви можете звернутися до місцевого офісу служби соціального захисту населення вашого округу або зателефонувати на гарячу лінію Colorado PEAK за номером 1-800-536-5298 за допомогою.
  2. If you encounter any difficulties during the application process or have specific questions, you can contact your local county human services office or the Colorado PEAK helpline at 1-800-536-5298 for assistance.

  Пов’язані веб-сайти

  1. Міністерство сільського господарства США, Служба харчових продуктів і харчування, Міністерство сільського господарства США https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
  2. Знайдіть свій офіс SNAP за адресою https://www.usa.gov/food-stamps
  3. Colorado PEAK — це місце, де можна подати заявку на пільги та керувати ними в Інтернеті. Використовуйте PEAK, щоб подати заявку на медичні, SNAP, грошові або інші пільги штату Колорадо або керувати ними. https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US
  4. ТЕМА: SNAP – Коригування вартості життя за 2023 фінансовий рік, https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-colaRelated Websites
  5. USDA, Food and Nutrition Service, U.S. Department of Agriculture https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
  6. Find your SNAP Office, https://www.usa.gov/food-stamps
  7. Colorado PEAK is the place to apply for and manage benefits online. Use PEAK to apply for or manage your medical, SNAP, cash or other State of Colorado benefits. https://peak–coloradopeak.force.com/peak/s/peak-landing-page?language=en_US
  8. SUBJECT: SNAP – Fiscal Year 2023 Cost-of-Living Adjustments, https://www.fns.usda.gov/snap/fy-2023-cola

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117