Financial Literacy (Ukrainian)

Financial Literacy (Ukrainian)

Завдання №13 – Фінансова грамотність

Task #13 – Financial Literacy (Ukrainian)

 

Фінанси США можуть заплутати більшість новачків (і молодих людей). Хоча агенції з переселення проводять курси фінансової грамотності, зазвичай рівень англійської є досить високим для осіб, які тільки прибувають до Сполучених Штатів. На вкладці А додається список фінансової лексики та деякі запитання/речення, які можна використовувати для ознайомлення новачків та волонтерів з необхідними словами/термінами.

U.S. Finances can be very confusing for most newcomers (and young adults).  While there will be financial literacy classes provided by resettlement agencies, usually, the English level is rather high for persons who are just arriving in the United States.  Attached at Tab A – is a list of financial vocabulary and some questions/sentences that can be used to familiarize newcomers and volunteers with necessary words/terms.

 

Як і у випадку з усією англійською як другою мовою (ESL), потрібні час і практика. Новоприбулі волонтери можуть відігравати ключову роль у допомозі новачкам вирішувати фінансові проблеми. На вкладці B є зразок уроку фінансової грамотності, який використовується Всесвітньою продовольчою програмою. Вкладка C – це клас управління грошима, який використовується Lutheran Family Services, а вкладка D – фінансова грамотність – нарощування ваших активів.

As with all English as a Second Language (ESL) efforts, time and practice are needed. Newcomer volunteers can play a key role in helping newcomers navigate financial issues.  At Tab B is a sample financial literacy class used by the World Food Program.  Tab C is a Money Management class used by Lutheran Family Services and Tab D Financial Literacy – Building up your assets.

 

Деякі швидкі думки. Відкриття банківського рахунку буде необхідним для процесу пошуку роботи. Багато підприємств захочуть зробити прямий депозит на банківський рахунок для регулярної заробітної плати. Крім того, наявність виписки з місцевого банківського рахунку може бути використана для перевірки адрес для різних заявок: 1) SSN, 2) Зарахування студентів до початкових/середніх шкіл, 3) Угоди оренди, 4) Водійські права (у деяких штатах) та інші послуги.

Some quick thoughts.  Opening a bank account will be necessary for the job seeking process.  Many businesses will want to make a direct deposit to a bank account for regular wages.  Also having a local bank account statement can be used to verify addresses for various applications: 1) SSN, 2) Student Enrollment in primary/high schools, 3) Rental Leasing agreements, 4) Drivers licenses (in some states) and other services.

 

Якщо ви є одержувачем SNAP (талонів на харчування), вам буде видано дебетову картку (EBT), а не чек/готівку. Розуміння відмінностей між дебетовими картками, кредитними картками та кредитною історією є чудовою відправною точкою для новачків.

If you are a SNAP (food stamp) recipient a debit card (EBT) will be issued rather than a check/cash.  Understanding the differences between debit cards, credit cards and credit history are great start points for newcomers.

Перегляньте інші посилання нижче для навчання фінансовій грамотності.

Пов’язані веб-сайти

  1. Навчальний інструментарій фінансової грамотності для біженців – https://www.uncdf.org/article/5690/financial-literacy-training-toolkit-for-refugees
  2. Абсолютно новий (фінансовий) світ: навчання біженців, як управляти грошима – https://centsai.com/smarter-money/financial-literacy/teaching-refugees-how-to-manage-money/

See other references below for financial literacy training.

Related Websites

  1. Financial Literacy Training Toolkit for Refugeeshttps://www.uncdf.org/article/5690/financial-literacy-training-toolkit-for-refugees

2. A Whole New (Financial) World: Teaching Refugees How to Manage Money – https://centsai.com/smarter-money/financial-literacy/teaching-refugees-how-to-manage-money/

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117