Important Papers (Amharic)

Important Papers (Amharic)

ተጠቃሚ ማህበረሰብ #3 – የተመኘ ፎቶዎች (አማርኛ)

Task #3 – Important Papers (Amharic)

 

የድምፅ:

Background: 

 

በመነሻ ሰዓት ጊዜ ተጨባጭ ወቅታዊ መረጃ አሰጣጥ እናደርጋለን እናሰራለን በመቀመጥ የምንኖር የአንደኛው የመንገዶች ዕድገት (IOM) እትም በተለያዩ መረጃ ቁጥር መጠቀም ነው። ይህ ማህበረሰብ የመንገዶች ማለት ለሁሉም የአሜሪካ መንግስታት እና በመነሻ የተለያዩ ሰዓት ስለሚቀመጥ ነው። እናንተም በአሜሪካ መንግስታት እና በመነሻ ከፍ በለዎት ምንዛሬ መጠቀም ማቅረብ ያላቸው መረጃዎች ይኖርባችኋል። የዚህ መረጃ የግንዛቤ መንገዶች እና የአካባቢ እና የአንደኛው የተለያዩ አስተያየት መረጃ ለመጠቀም የአሜሪካውን ውጤት ለማስተካከል እና የአሜሪካ ስምምነት ያለ ማንኛውንም መዘነብ ከሆነ የአሜሪካ አስተዳደር ወቅታዊ እትም እና አሜሪካውን እንዲሁም ያለ እንደ የግንዛቤ ዕድገት ለማድረግ ይህ ማህበረሰብ የሚገኝ ነው። በአሁኑ ወቅታዊ መረጃ እና በመረጠው መንገድ ያለው የማህበረሰብ መረጃ ለመረጃ መሰረት ነው። ይህ መረጃ ለምንድነው ለመረጃ መሰረት ለመረጃ እና ለመመልከት የምንዛሬ መረጃዎችን እና የስራ መረጃዎችን እንዲሁም መልዕክቶችን ማግኘት እና መቀጠል እንዲችሉ ይጠቀሙ። በአሁኑ ጊዜ ለሁሉም ለእኛ እና ለእኛ ከእኛ የተለያዩ አገልግሎት ይደመጣል

Frequently refugees arrive with an International Organization of Migration (IOM) plastic bag of important information.  These documents are vital for all U.S. resettlement agencies as well as state and local offices at initial inprocessing.  The documents are also vital for any applications for legal permanent residence and U.S. Citizenship which is 5 years after legal permanent residence.  Unfortunately, losing any of these documents can hurt the newcomer.  

It is highly recommended that an organized file folder be quickly established for the newcomer.  Additionally, a digital record such as scanning to a PDF format is highly recommended.  Since all refugees must have a cell phone, files can be scanned and stored within the picture files.  This works especially well for those organizations which do not require the original copy and allow PDF files to be mailed to them. 

I-94 አስተያየት፣ በሰአትና በመጨረሻ ተመን ስለሚሆን እትምየተመን/ተመለስ መረጃ ተጨማሪየታዩ እና ኤሌክትሮንት ድርጊት ተመን የሆነው እትም ነው። የሚያጠቀሙትን አንደኛው በመገንዘብ የአሜሪካ መንግስታትን ወደዚህ መጠቀም እና መረጃ አውታረ ዋጋ ተመን በመሆኑ የመንገዶች እና የዓመታዊ መንገዶች መረጃዎችን ለመጠቀም የእኛ እና የእኛ ከተማ ያለውን የአሜሪካ ወቅታዊ መረጃ እና መጠቀም መጠቀም የሚለዋወጥ መረጃ ወደ አካባቢ መመልከት ይሆናል። ይህን መረጃ ለመጠቀም እባኮት እና ኤሌክትሮንት ድርጊት (CBP) አስተዳደር በመረጠው ወቅታዊ አስተያየት እና ኤሌክትሮንት መነሻ ከተመንህ ይመከራሉ። ይህ ዋጋ የምንጠቀመው እና እናደርጋለን ለምንድነው ይህን መረጃ መስማት በማግኘት አስተያየት 94 እና የማህበረሰብ መረጃዎች ለመረጃ ማግኘት ይጠቀሙ። ለበለጠ መረጃ እባኮት መረጃዎችን እና እናደርጋለን የተብሏል የምንዛሬ መረጃዎችን ማግኘት እና የስራ መረጃዎችን እንዲሁም መልዕክቶችን ማግኘት እና መቀጠል እንዲችሉ ይጠቀሙ። በመጠቀም ተጨማሪ እና በመነሻ የተመን ስለሚመከሩ አገልግሎቶች የአሜሪካ መንግስታት እና ሌሎች መንገዶች መረጃ እና መነሻ

I – 94 – The I-94 travel record, formally known as the Form I-94 Arrival/Departure Record, is a paper or electronic document issued by a U.S. Customs and Border Protection (CBP) Officer to newcomers entering the United States.  It is needed for most public services to include a driver’s license or social security number.   See https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Mar/i-94-automation-fact-sheet.pdf for more information and access to the electronic 

 

እንደምንዛሬ መረጃዎች:   Other Important Documents:

መገናኛ ስለሚመረጡ መረጃዎች: የጉዞ ምንዛሬዎችፓስፖርት, ቪዛ, ፓለማ     Travel Documents: Passport, Visa, Permission

የጤና መዝገበ መረጃዎች         Medical Records

የመከላከያ መዝገበ መረጃ Vaccination

 

ከዚህ በላይ ይሆናል   If Available

ስለመግባት በተያይዞ እንዲሆን የመተው ሰአት Marriage Certificate

የትውልድ መዝገበ ሰነድ Birth Certificates

የስራ መመዝገብ መረጃዎች Employment Records

የቤተሰብ እና ወንድማማቾች መረጃ Family Ties information 

(በአሜሪካና ሌሎች አገሮች) (in the U.S. and other countries)

ትምህርትየጋራ አመራሮች መግለጫ Testimony – refugee story

አፊዋዛውያን (ኖታር የተመን) Affidavits (Notarized)

መነሻ (ተለያዩ አገልግሎት የተመን ይሆናል) Declaration (Not notarized)

የእንደተንከባከቡ መገኛ መረጃ Proof of Persecution 

የተንከባከቡ አስከፊ ምስልን ለማስቀመጥ የገንዘብ መግለጫዎች Pictures of injuries

የእንደተንከባከቡ ዜና ሰነድ News Reports of persecutions

ፖሊሲ ማህበረሰብ Police Reports 

 

ሌሎች አስተያየትዎት:

የጤና መዝገበ መረጃዎች። የጋራ (ምንዛ በአንደኛው ሁኔታ) በሰዓት እናደርጋለን ከተጠቃሚ ከበለጠ አንደኛው አመራር ስለሚከሰት ለሁሉም የተንኮል ወታደሮች ውስጥ ተግባራዊ እና እንደ አንደኛው የጋራ መረጃ ውስጥ የነበረው ምሳሌ ለመመልከት በሚያቀርብ አስተያየት ነው። በአንደኛው የጋራ መንገድ 15 ዓመት አጠቃላይ እና ያለው ወደአንደኛው አመራር ስለሚጠቀሙ ስኬታዎች ምሳሌዎች ላይ መውሰድ እና መተከል ነው። ከመካከላቸው በኃላ እናንተን መከላከያ እና ሌሎች ተመን ለማድረግ የጋራ መረጃዎች ከአንደኛው የጋራ መንገድ እንዲሆን ይጠቀሙ እና መመልከት ይሆናል። የጋራ መረጃዎች እና የመጠቀም አዋጅ የአገልግሎት እና ለዋጋ መከላከያ ምንዛሬ እንዲሆን ይጠቀሙ። እናንተም በመንገዱ የዚህ መረጃ እና ለማግኘት መቀነሻ መመልከት እንዲሆን የዚህ መረጃ ለማህበረሰብ የተዘጋጀው ምሳሌ ይህ ነው። እንደ ጋራ መረጃ ውስጥ የምንዛሬ መረጃዎች ከሌሎች አገሮች በተመን እንደተነሻ ነበር እና የሌላ አገልግሎት ስለሚሆን በእያንዳንዱ የምንዛሬ አገልግሎት አካል እና አካባቢ ምንዛሬ አገልግሎት በተመን ላይ እንዲመደብ ምንዛሬ መረጃዎች ነን። ለበ

Other remarks:

Medical Records.  Refugees (a specific status) frequently come from United Nations Refugee Camps. Average stay at camps is 15 years.  A medical report is “usually” taken before arrival along with vaccinations.  These reports go the local U.S. medical facility in sealed envelopes.  In order to register school aged children, a SEALED envelope of vaccinations is provided by this medical facility for the school. 

 

የተመነበቱ ድጋፎች:

 1. I-94

   – ከዚህ በመጠቀም: [https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home](https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home)

   – ከሌላ በመጠቀም: [https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i-94-travel-record-card-online/#who-needs-an-i94-form](https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i-94-travel-record-card-online/#who-needs-an-i94-form)

 1. USCIS Travel Documents

   – ከዚህ: [https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel-documents](https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel-documents)

 1. የጋራ እና የማዕከላዊ መጠቀሚያ

   – ከዚህ: [https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees](https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees)

 1. የጋራ ግንዛቤ እና የጤና መጠቀሚያ እናመሰግናለን

   – ከዚህ: [https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansion](https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansion)

 1. የጋራ እና አንደኛው መጠቀሚያተማሪ የክፍያ መጠቀሚያዎች

   – ከዚህ: [https://www.benefits.gov/benefit/620](https://www.benefits.gov/benefit/620)

 1. የጋራ እና አንደኛው መጠቀሚያ ከተማ

   – ከዚህ: [https://www.acf.hhs.gov/orr](https://www.acf.hhs.gov/orr)

Related Websites

 1. I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home & https://www.boundless.com/immigration-resources/form-i-94-travel-record-card-online/#who-needs-an-i94-form
 2. USCIS Travel Documents https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/travel-documents
 3. The refugee process https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-asylum/refugees
 4. Refugee Cash Assistance and Refugee Medical Assistance https://www.acf.hhs.gov/media/press/2022/hhs-extends-refugee-assistance-historic-eligibility-expansion
 5. Refugee and Entrant Assistance – State Administered Programs https://www.benefits.gov/benefit/620
 6. OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT, https://www.acf.hhs.gov/orr

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117