Medical (Amharic)

Medical (Amharic)

ተሽከርካሪ #4 – ጤና (አማርኛ)

Task #4 – Medical (Amharic)

 

ተጨማሪ: ጋራ እና የእንደኛ ስለ አስመጣኞች (ተማሪ አመራሮች (SIVs) የስደት ማዕከላዊ ይሁኑው (Asylum Seekers) እናቶች) የጥናት መጠቀሚያ ነን። በገንዘብ የተከለውን መንገድ ወጥታ ወደ ተለያዩ የመጠቀም ጥናት ስለሚጠቀሙ፣ በተቀነበረ ከተሞቹ እናንተን ለመጠቀም ይህን መረጃ መቀነሻ መረጠው ተመን ላይ እንደሚመለከተው ማቅረብ ያለባት መጠቀም ነው። የተለያዩ ጤና መረጃ ወጪ ላይ መጠቀም እንዲሆን እባኮት እንዲህ የሚጠቀም ችግር ነው። 5 ዓመት እስከ 17 ዓመት ያለ መጠቀሚያ እና ማህበረሰብ ከተመነጠበ እትም ይሁኑ። በአሜሪካ ሲያተኩሉ፣ ከተመነጠበ እትም ያነጻ ሲሆን ወደ ዓለም (አሜሪካ) የጋራ ደረጃ መጠቀም ይጠቀሙ እና የተመከረውን ደረጃ መረጃ ለመረጠው መነሻ መመልከት ይሆናል። ከዚህ በላይ የመጠቀም አዋጅ ተመን ይሁኑ እና በመነሻ የምንመከረው የስርአት ጥናት መጠቀም ከሚያቀርቡ የተመን እና የተንኮል ወታደሮች ጋር መታመነ ነው። ይህን መረጃ ለመጠቀም ለመመልከት በመከላከያ እና በመጠቀም ማህበረሰብ ያለው ሆኖ የተዘጋጀው መረጃ ለመረጠው መነሻ መመልከት ይሆናል። ይህን መረጃ ተጨማሪ የጤና መረጃ መቀነሻ እና መረጠው የምንመከረው በሚያቀርብ

Background: Refugees, not to be confused with other immigration status individuals (Special Immigration Visa (SIVs), Asylum Seekers), usually leave their homes and reside in refugee camps run by the United Nations High Commission on Refugees (UNHCR). The average stay time can be from 5 years to 17 years.  Once a country (USA) accepts a refugee, the newcomer goes through a series of medical examinations and vaccinations.  These forms usually accompany the newcomer in a plastic International Organization of Migration (IOM) plastic bag. Place these records in the IMPORTANT FILES organizer for easy access.  Short-term health insurance called Refugee Medical Assistance (RMA). Each U.S. State has its own benefits and requirements process – see https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/key-state-contacts for the contacts in your state.

 

የጋራ መጠቀሚያ እናመሰግናለን (RMA) በመቅረብ ከአምስት ወራት ይሁኑ ነበር። እንደ እያንዳንዱ የዚህ መረጃ መረጃ ዋጋ የሆነው የዚህ መረጃ መጠቀም በአማርኛ እናመሰግናለን ወደ ወቅታዊ መነሻ የሚመለከቱ እርምጃዎችን እና መከላከያ ወቅታዊ ምንዛሬ ከአሜሪካው ጋር ይመለከታሉ። የጤና መጠቀሚያ ሰሚው ተመን ላይ ከሚያመጣው ተመን ላይ የተመሠረተ ስለሆነ ከሌላ በማድረግ ይህን መረጃ መመልከት እንዲሆን እባኮት እና የዚህ መረጃ አመልክት በወቅታዊ ምንዛሬ መከላከያ ላይ ይቆጣል። እንደ አንደኛው ተመን ያለ የትምህርት መጠቀም ስለሚሠራው መከላከያ ምንዛሬ የታመነ የዚህ መረጃ መጠቀም በተመን ላይ እንዲሆን የጤና መጠቀሚያ አገልግሎት ይኖራል። በዚህ መረጃ ውስጥ አንዳንዱ ላይ የተመን መመልከት ይችላል እና የጤና መጠቀሚያ አገልግሎት አልተኖረውም። የማህበረሰብ ከተሞ ተመን ላይ አንደኛ የተመከረ የተመን መነሻ መመልከት እንዲሆን እባኮት ይህን መረጃ ይመልከቱ።

Refugee Medical Assistance (RMA) is available for up to eight months. Resettlement Agencies have usually established a relationship with a local medical facility to review these records and upload newcomer patient medical records into the system.  Vaccinations are reviewed and updated as needed.  You will need a new vaccination record issued by the US medical facility for enrollment of school aged children AND sometime later for the I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status in a SEALED envelope.

 

ጋራ እና የተጓዡ አካባቢ ሕክምና አናዳግ እና አካባቢው ስንትዮጵያ በመሆኑ የመጠቀሚያ ስርዓት ላይ የምሳሌ መጠቀም (መንገድ/ፒዲኤፍ) አናዳግ ላይ የዚህ መረጃዎችን መመልከት እና ማህበረሰብ እንዲሆን በመላክ እናሰማለን። ጋራው ያንን የመጠቀሚያ ስርዓት ለቀው ወደ መደመር የተመለከተ ምሳሌ እንዲሆን ለመመልከት የመጠቀሚያ ስርዓት እንደተዘጋጀው መረጃ እንደ አማርኛ እናመሰግናለን። ስለዚህ፣ ከታመነ እስከ አሁኑ ዓመት የመጠቀሚያ ስርዓት የዚህ መረጃ መጠቀም ይሆናል። ከዚህ በመከላከያ ተመን ወደ እያንዳንዱ መጠቀም መከላከያ መረጃ እና መጠቀም ይመልከቱ በእያንዳንዱ ላይ የተነጻ እና የተዘጋጀው መጠቀም እንደ አማርኛ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን፣ የመጠቀሚያ ስርዓት ውጤት እና መጠቀም ለመረጠው መነሻ መመልከት በመከላከያ እና በመጠቀም ማህበረሰብ ይጠቀሙ። ከሌላ በማድረግ፣ ለመመልከት ያለው መረጃ የተመነጠበ እንደ አማርኛ እናመሰግናለን። የተመነጠበ መረጃ የምንዛሬ ዋጋ እና መመልከት መጠቀም እንዲሆን እባኮት መጠቀም ይሆናል። በዚህ ይህ ላይ ያንን ስለ አዚህ መረጃ መመልከት ይኖርበታል።

Refugees and the Affordable Care Act – (see Office of Refugee Resettlement link/PDF below) 

Refugees who are admitted to the United States meet the immigration status eligibility requirements

for immediate access to Medicaid, the Children’s Health Insurance Program (CHIP) and the health

coverage options under the Affordable Care Act (ACA). Many other immigrant groups in the U.S. have to

wait five years before they are eligible for public benefits like Medicaid. 

 

 1. የመዋቅር ስር (Asylees)
 2. ኩባን እና ሃይት ድግግሞሽ (Cuban and Haitian Entrants)
 3. አመራሽያን (Amerasians)
 4. እሴቶች ያሉበት የእሴቶች አመን በኢራት ወንድ እና የአፍጋንድ ስም (Special Immigrant Visa Holders) በኢራት የእሴቶች አመን መሸጎል
 5. ለቀው የተመከረው የተመን መከላከያ (ከሴቶች) ተመን ላይ (እናንት ከዚህ እያንዳንዱ መጠቀም ወደ መነሻ መከላከያ እና መረጠው ከዚህ በመላክ መነሻ መከላከያ መረጃ ስለሚደረግ የተመነጠበ እና ተመነጠበ መነሻ የሚመሠረት ስለሚመሠረው መጠቀም እና መረጠው የምንመከረው
 6. በሰላም ላይ

Six other groups are eligible for the same benefits and services available to refugees. These are:

 1. Asylees
 2. Cuban and Haitian Entrants
 3. Amerasians
 4. Special Immigrant Visa Holders from Iraq or Afghanistan
 5. Lawful Permanent Residents (who have held one of these statuses in the past)
 6. Certified victims of human trafficking

 

ጠቅላላ አሜሪካዎችን በሌላ አማርኛ ለመተርጎም እባኮት እንደአማርኛ አስተማማኝ ምንዛሬ፣ የተመነጠበ መጠቀም እና መረጃ በመጠቀም አናት መከላከያ (Health Insurance Marketplace) HealthCare.gov በመሆን ስለ ሌላ አማርኛ መተርጎም ላይ ያሉ ሰዎችም እንደ አማርኛ እናመሰግናለን። መከላከያው ሰላም እና አስፈላሊዎች በመሆን ሰውየው መነሻዎትን መጠቀም ይችላል እና መረጃ በመጠቀም ያለ እባኮት ወደ ዚህ የተመሠረተው መከላከያ መጠቀም እንደአማርኛ እናመሰግናለን። ከዚህ ውጤት፣ መከላከያው እና የነጻነትዎ ዝርዝሮችን በመጠቀም የሚያተኩሩ ሰዎች በአካባቢው በሚገባ የዚህ ስም እና አይነቱ ተመን መከላከያ እንዲሆን ተመን የሚመሠረው መጠቀም እና መረጃ እንደ አማርኛ እናመሰግናለን። አንድ ምንዛሬ በዚህ እና በተመሠረተ የሚመሠረው መከላከያ መጠቀም እና መረጃ በመጠቀም ያለውን መረጃዎትን መጠቀም ይችላል።

መከላከያው የገንዘብ እና አጠቃላይ መከላከያ እንዲሆን መጠቀም ተጠቃሚ ተመን መከላከያ የሆነ መከላከያ መጠቀም በሚከተለው እናት ላይ መቀመጣ እንደሚገነባው የመከላከያ መጠቀም እና መረጃ በመጠቀም ማህበረሰብ ይጠቀሙ። መከላከያው የሚኖር ሰዎች የታመነ እና የተመሠረተ እና በተመሠረተ የሚመሠረ

Like other Americans, the groups listed above can apply for health insurance through the Health

Insurance Marketplace at HealthCare.gov. The Marketplace helps people find health coverage that fits

their budget and meets their needs. With one application, a person can see all the options and enroll.

The Health Insurance Marketplace can verify immigration status for all of the groups mentioned above,

except certain victims of human trafficking. The Office of Refugee Resettlement (ORR) in HHS issues

certain victims of human trafficking certification or eligibility letters to confirm their eligibility for public

benefits.

 

የሕንድ የጤና እና ጥገና አገልግሎት (CHIP) – እናትዎን ጤና መደገፍ ይፈልጋሉን፣ እናትዎ ተመን የሆነ እትም ስንኩዌ እና ምንዛሬ መጠቀም እንደሚችሉ ይጠቀሙ።

CHIP ወደ በሉ ገቢ አገልግሎቶች ወደሚወጡ ሕንድ በኮንደን ስትሆን በማይገኙት ወቅታዊ ምንዛሬ ውስጥ ወቅታዊ ጤና እና ጥገና አገልግሎቶች ማቅረብ ይችላል። አሁን የጤና እና ጥገና አገልግሎት ለሕንድ ተመን መጠቀም ሲገኙ፣ እያንዳንዱ አካባቢ ወደ ማዕድ ስንቅ ተመን ለመመሠር አንደኛ መረጃ ወደ ሌላ አካባቢ ለመጻፍ ይችላል። አንደኛ መረጃ ወደ ከተማዋ አስከብር እና በአገልግሎታችን እናመሰግናለን።

The Children’s Health Insurance Program (CHIP) – If your children need health coverage, they may be eligible for the Children’s Health Insurance Program (CHIP).

CHIP provides low-cost health coverage to children in families that earn too much money to qualify for Medicaid. In some states, CHIP covers pregnant women. Each state offers CHIP coverage and works closely with its state Medicaid program.

 

እያንዳንዱ እና አንደኛ ከሌላ የሆነው መረጃ ማጣሪ ወቅታዊ መረጃ ወደ ሌላ አካባቢ መጻፍ ይችላል። የሚለዋወጥ ስለሚኖር ከሌላ የሆነው እና አንደኛ መረጃ የሚመጣው መጠቀም ለመረጠው እንደ ሚከተለው የአካባቢ እና የተመነጠበው የመረጃ እና ቁጥር ወቅታዊ መረጃ መርጠዋል። አንደኛ መረጃ ለማጣሪ እና ለመጠቀም ሌሎች መረጃዎትን ማረጋገጥ ይችላል። የሚለዋወጥ ሲጠቀሙ፣ የሚከተለው የአካባቢ እና የተመነጠበው የመረጃ እና ቁጥር እንደ ሆነው ከመጠቀም የሚበልጥ መረጃ እና ቁጥር መርጠዋል። መረጃ የመጠቀም ነው። እባኮት በሌላ አካባቢ መረጃ ለመጠቀም የመረጃ ቁጥር ወቅታዊ መረጃ ወደ ሌላ አካባቢ መጻፍ እንደ መሆኑ መጠቀም አናት ይጠቀሙ። መረጃዎት ለመረጠው የታመነ የመረጃ እና ቁጥር እንደ መሆኑ ስለ መተግበሪያ እና መተግበሪያ ቦታ መረጃ ቁጥር ማረጋገጥ የሚችል መረጃ ነው። የሚለዋወጥ ማጣሪ ወቅታዊ መረጃ መርጠዋል እና እንደ ሚከተለው የአካባቢ እና የተመነጠበው የመረጃ እና ቁጥር እንዲሆን የመረጃ ቁጥር መርጠዋል። የመረጃ እና ቁጥር መርጠዋል እና የመረጃ እና ቁጥር እንደ መሆኑ ምን እንደሚጠቀሙ እና ስለ ዚህ የተመሠረተው የመረጃ እና ቁጥር ተመን እና የተመነጠበው የመ

Supporting Documents – Immigration documentation types – You may need to have one or more of the following documents or numbers when you apply for and enroll in Marketplace coverage. The documents you need depend on your immigration status.  See https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/ for a full listing.

 

መረጃ/መከላከያ የውጭ ፓስፖምት በውጭ የአንደኛ መረጃ (I-94)

የውጭ ፓስፖምት

የተለያዩ የሕንድ አገልግሎት, “ጥቅም ካርድ” (I-551)

የስለሚወጣ ተቀምጧ እርምጃ (I-766)

የተለያዩ I-551 ስታምፕ (በፓስፖምት ወይም I-94/I-94A መጫን)

የአንደኛ መረጃ በዚህ ውጭ የሚቀርብ መቃረኝ ተቀባይ በአስተዋፅኦ እና ሕንድ አገልግሎት (HHS) አስተዋፅኦ እናት (ORR)

ሕንድ አገልግሎት (ORR) መመሪያ ቅጽ (ግን 18 ዓመት በታች)

የአንደኛ መረጃ መርጠዋል (ግን 18 ዓመት በታች)

የአንደኛ ቁጥር (ምንዛሬ የአንደኛ ምላሽ ወይም USCIS ቁጥር) ወደ እስከነማ መጠቀም ይጠቀሙ እና I-94 ቁጥር

Arrival/Departure Record in foreign passport (I-94)

Foreign Passport

Permanent Resident Card, “Green Card” (I-551)

Employment Authorization Document (I-766)

Temporary I-551 Stamp (on passport or I-94/I-94A)

Certification from U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Office of Refugee Resettlement (ORR)

Office of Refugee Resettlement (ORR) eligibility letter (if under 18)

Alien number (also called alien registration number or USCIS number) or I-94 number

 

እንደአንደኛ መጠቀም: 911 እስከ ወቅታዊ የአስተዋፅኦ መረጃ ቁጥር ወደ ዓመትም የወቅታዊ የአስተዋፅኦ መረጃ ቁጥር መጠቀም ይሆናል። አስተዋፅኦ በምንዛሬ ውስጥ ያለ ወቅታዊ መረጃ ቁጥር አለው። አሁን አንደኛው የወቅታዊ መረጃ ቁጥር የምንዛሬ ዓመት ሲሆን ወደ መከላከያ ስለሚወጣ ያለውን ስለሚከፍል እና ወቅታዊ መረጃ ቁጥር ለመመሪያ ማግኘት ይችላል። እንዲሁም የአንደኛ መረጃ የቀረበው በጠቀም ነው። በዚህ ምንዛሬ ዓመት የወቅታዊ መረጃ ቁጥር እስከ 911 ለመስማት መጠቀም ይችላል።

When to call 911 – The 911 emergency number — or your community’s local emergency number — is for true emergencies. An emergency threatens a person’s life, limbs, or sense organs. Examples are heart attacks, strokes, breathing problems, head and neck injuries, severe bleeding, and eye injuries. You can also call 911 when you are not physically able to drive the person to the hospital, and the person has a condition that is growing worse.

 

እንደአንደኛ መጠቀም: የአጠቃቀም ስራ የሚከፍል የመረጃ ጥሪያ የእሳት ቀጣይ እንደዚህ የሆነ ሁሉ፣ በዚህ የአጠቃቀም መረጃ እና የመጠቀም ስራ የሚደርሰው የሚከፍል የሆነ ምሳሌ አለው። በዚህ ምንዛሬ ስለሚያምኑ እና በእንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ወደ ተለያዩ መከላከያዎቻ ይደርሳል። አካባቢ እና ከተማ ማህበረሰብ በማድረግ የመጠቀም ስራ ተለያዩ እና መቆጠሪያ ስለሚያስከትለው የመጠቀም ወቅታዊ መረጃ ቁጥር እስከ መከላከያ ስለሚጠቀሙ መጠቀም ይችላል።

When to go to a hospital – Doctors who specialize in emergency medicine see just about everything, from real emergencies to people who come in for minor problems because they have nowhere else to go. But hospital emergency treatment is expensive because of its 24-hour availability and high overhead costs.

 

እንደአንደኛ መጠቀም: እንደገና ተያይዞ በሆነ እና ለሚያሰክሩ እንስሳዎች እና ሰዎች የስለኳቸው ወቅታዊ የአስተዋፅኦ መረጃ መጠቀም ይሆናል። ይህም እንደ ገና የሆነ ነገር ነው፣ እና እንደ ገና የሆነ ነገር ለመነሻ ወደ ምን እንደ መረጠው መጠቀም ያለው ሰው ስለ ወቅታዊ የአስተዋፅኦ መረጃ መጠቀም ይሆናል። በዚህ እንዲስተዋልና የስለኳቸውን ነገር መሰረት እና እንዲህ በመሆን ያለው ለዚህ እንደ መረጠው መጠቀም እየተነጋገረ ይኖርበታል። እንዲሁም ለጌታ የሚያሰክሩ ወቅታዊ የአስተዋፅኦ መረጃ መጠቀም ምን ይላል እና እስከ ነገረ ምን ድረስ ምን ያስገኝ እንደሚሆን ለመሆን ይጠቀሙ።

When to call your doctor – If you think a person needs emergency treatment at a hospital, it’s sometimes helpful to first call your doctor for advice. Do this only if you have the time and the doctor is immediately available. If not, then you should call 911 or go to the nearest hospital. Your doctor can advise you as to whether an emergency situation actually exists.

 

ሌሎች አካባቢዎች

አስፋዎት ማስተላለፊያዎች: ዓይነት የምንጠቀም መከላከያዎች እና መጠቀም የምንጠቀም ሰውየው ወቅታዊ መረጃ መልስ በመባል ላይ እና ያንን ሰዎች ለመጠቀም ወቅታዊ የስራ መነሻ አድርጋል። እነሆ፣ እኛን አንደኛው ከሆነ እና አንደኛው መጠቀም የምንዘጋጅ ሰው በመጠቀም ማቅረብ ያስፈልጋል። እነሆ፣ እንዲሁም እንዲሆን በዚህ ምንዛሬ እንዲጠቀሙ ላይ ከምንዛሬ የታየው ጥራት በአጠቃላይ መረጃ ላይ ያሉ መከላከያዎች ይሆናሉ። እንዲሁም ከምንዛሬ ወደ የምሳ አካባቢ መጠቀም ይችላሉ። የሚከፍሉበት ስለሚከፍሉበት የሚከፍሉበት ምንዛሬ ወይም የጋራ አሰፋላሊ መረጃ በዚህ ምንዛሬ ለመጠቀም ይሆናል። ስለዚህ የተከፋፈሉ እስከ ለምንዛሬ እና እንደ ጋራ አሰፋላሊ መረጃ እና እንዲህ በመሆን የወቅታዊ የስራ መነሻ ወቅታዊ መረጃ ቁጥር እንዲጠቀሙ ነው። በዚህ ምንዛሬ የምንዛሬ መረጃ ስለዚህ እንደ ደረሰው የእሳት መቆጠሪያ ስለሚያጠቀሙ የሚጠቀሙ መነሻ ወቅታዊ የስራ መነሻ ለመጠቀም ወቅታዊ የስራ መነሻ ወቅታዊ መረጃ ቁጥር እንዲጠቀሙ እንደሚቻል ይመስላል። በዚህ ምንዛሬ የወቅታዊ የስራ መነሻ ወቅታዊ መረጃ ቁጥር መጠቀም የሚያጠቀሙ መነሻ ወቅ

Some other options

Urgent care centers. These doctor-staffed, walk-in medical facilities offer an alternative when there isn’t an emergency and you don’t have access to your personal doctor. They are generally more expensive than seeing your own physician but less expensive than an emergency room visit. The center usually has immediate access to simple laboratory procedures.

 

FQHCs (Federally Qualified Health Center) https://findahealthcenter.hrsa.gov/ FQHCs እንደምንዛሬ ተቀባይ የውጭ ዓይነት እስከ 1) ከሚመጣው አስመጪዎች ጋር በመመከረያ የስራ መከላከያ ለመከላከያ አቀፍ ማቅረብ እና አቅደው ከሚከፍሉበት መረጃዎች አለው ግምት ጋር ሲሆን በሰማይ ዋጋ መነሻ አቀፍ እና 2) የተለያዩ የአስተዋፅኦ መረጃዎች አውቆዎች ለመከላከያ አቀፍ መመሪያ ማህበረሰብ የሚያጠቀሙ መነሻዎችን እና 3) በስምንትነት እስከ FQHC ስለሚያመጣው ተመድ ወደዚህ ስለሚጠቀም ሰዎች የሆኑ ከሚሆኑት ሰዎች ጋር የስራ መከላከያ አቀፍ መከላከያ ማቅረብ የሚቻል ዝግጅት አለው።

FQHCs (Federally Qualified Health Center). https://findahealthcenter.hrsa.gov/.  FQHCs offer additional support and services such as 1) Eligibility Assistance for applying to state and local programs such as Medicaid and SNAP, 2) Interpretation services for patients for whom English is not their primary language, and 3) Transportation for patients who have barriers to accessing FQHC services due to transportation issues.

 

የአገልግሎቶች መከላከያዎች: ይህን ከመረጣት በኋላ የሰልኩን መጠቀም በመቀጠል የተለያዩ ስለ አቅም እናደርጋለን። እባኮት ስለዚህ ያለውን መቀጠል የሚሰጠውን ሰልክ ወደ አቅም እንደሚያጠቀሙ ይመስላል፤ እባኮት ይህንን ስለሚጠቀሙ የቀጠሮ መረጃዎች ያለውን ምሳሌ ለመመሪያ ይከፈታል።

Poison control centers. These centers are staffed by people well trained to handle telephone calls dealing with poisoning emergencies. Keep the number by your phone, especially if you have children at home.

 

የመተየቢያዎች ወቅታዊ እይታዎች

1) የስነምግባርና መንግስት እና በግድ አስተዋፅኦዎች (2013) https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/fact_sheet_refugees_and_the_affordable_care_act_508_8_27_13b_508.pdf

2) በሌላ መረጃ ላይ የገንዘብ ስም ያደርጋል http://www.acf.hhs.gov/programs/orr.  ለመረጃ በእርስዎ ተመን የተጠቀሙ አጠቃላይ መረጃዎችን ለመረጃ እና መለያ ላይ የወቅታዊ መጠቀም ስለሚመልስ የመለያዎችን ለመመሪያ ይከፈታል https://www.healthcare.gov/immigration-status-and-themarketplace/ ውስጥ ይጠቀሙ።

3) የሕክምና ከፍተኛ ትምህርት እና ህክምና አጠቃላይ – https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/

4) https://findahealthcenter.hrsa.gov/ – የህክምና እና ምንዛሬ ውጤቶች ከአካባቢ እና ተመን እንደምንሆን የድህነት ድርጅት ወደ ሰማይ የምንዋወጥ ሕዝብ እና አስነስን የሚያሳይ የሆነው።

Related Websites

1) Refugees and the Affordable Care Act (2013) https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/orr/fact_sheet_refugees_and_the_affordable_care_act_508_8_27_13b_508.pdf

2) For more information about refugees, visit the ORR website at http://www.acf.hhs.gov/programs/orr.  For more information about immigration documents that may be required or used, depending on the individual situation, visit the Marketplace at https://www.healthcare.gov/immigration-status-and-themarketplace/.

3) Childrens Health Insurance Plan – https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/

4) https://findahealthcenter.hrsa.gov/ – Health centers are community-based and patient-directed organizations that provide affordable, accessible, high-quality primary health care services to individuals and families, including people experiencing homelessness, agricultural workers, residents of public housing, and veterans.

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117