School Enrollment (Amharic)

School Enrollment (Amharic)

ስለዚህ ተጨማሪ እትም እትም #7 – ትምህር ትኩረት

Task #7 – School Enrollment  (Amharic)

 

የአሁኑን መጠን:

የትምህር ተማሪ በመነሻ የተጠበቀው በሌላው ሰዓት ሳይሆን የሚገኝ እትም ነው። ስንም እትም ቢያነሱ፣ የአገር መቆሚያ መረጃዎችን በመጠቀም ወደ መታየት ይጠቀሙ የምትለዋወጥ ተማሪ አሁን ሆነ አጠቃላይ እንዲሆን ነው። በአንደኛው አገር የትምህር አካባቢ ማህበረሰብን እንዲጠቀሙ፣ 2) ተጨማሪ እና በዓመት መቆጣጠሪያ ማጣሪያ ተመን ማሳየት እንዲሆን፣ 3) አድራሻዎችን እና በተጨማሪ ትንተና ውስጥ መረጃ ይጠቀሙ፣ እና 4) ምሳሌ ወደ ደምስ መንስኤ እንዲሆን ይቀመጣል። እትም ለአገር መቆሚያ መጠቀምም የአሰፋላ ወጣቶች እንዲሆን ይመከራሉ። እትም አዲስ ተመን እና ወጣቶች ለመጠቀም የመከላከያ መረጃ እንዲሆን እንደ ተመከረ ሲሆን ስለሚወስን 4) ለአዲስ መከላከያ ወጣቶች አንዳንዶቹን ወደ እርስዎ እና የስልኩ መረጃ መመልከት ይችላሉ። የተማሪ ወጣቶች ንብረት ያነሳሉ። Raising Highly Capable Kids™ አዲስ ተማሪዎች የምንዛሬ ትምህርት መቅረብ ነው። ይህ 13 ሳህ የማህበረሰብ መረጃ፣ የመከላከያው ምንዛሬ ያንን ከፍተኛውን፣ ጥቃትዎን፣ እና እንማማር ማህበረሰብ ነው። የተማሪ ተጠቃሚ ሰራተኛውም ለምንዛሬ የሆነው በመጠቀም እትም የሆነውን መረጃ ያካትታል። መረጃዎ

Background:   School in the United States, for both boys and girls, is a requirement.  The refugee caseworker will start the enrollment process; however, refugee volunteers can assist in helping newcomer students navigate: 1) Online registration, 2) Signing for and using take home computers/devices, 3) Learning how to use the internet and other devices, and 4) provide English/Math tutoring. Additionally, there is an education/support program for newcomer parents.  Raising Highly Capable Kids™ is a 13-week, multilingual, evidence-based parenting program has brought together communities to help parents raise healthy, caring, and responsible children. See https://www.rezilientkidz.com/ 

 

መረጃ: ትምህር 6 እስከ 17 ዓመት ድምፅ ነው። አንደኛው መከላከያውና ትምህር ከስደት ስለሆነው ትምህር ስንቅ በትምህር ላይ የተያያዥ ሰቆቃ የሆኑት መሆኑን ለመረጃ አንደኛው ኮሎም መጠን እንደነበር ነው። በኮሎም መረጃዎት ላይ ምንዛሬ የሆኑ ስድስት እና አምስት ዓመታት ዕድገት የመስኮት አይነቶች አሉ።

ኮሎም ክፍል የመረጃ ለማግኘት፣ 6 እስከ 17 ዓመት ድምፅ የተመጣጣና ያንን ሰቆቃ አስታውሱ ይሆናል:

(መጠን: https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/)

 • 450 ሰዓት በዓመቱ ተጨማሪ መስኮት እንደ ሆነ ወጥ በላይ በቀጣይ ኮንዶሚ ትምህር እናድርግ።
 • 900 ሰዓት በዓመቱ በማለፉ የመስኮት እንዲሆን ወጥ በላይ በኮንዶሚ ትምህር እናድርግ።
 • 968 ሰዓት በዓመቱ በዓመቱ የማስቀመጣው ማህበረሰብ እናድርግ።
 • 1,056 ሰዓት በዓመቱ በኮሌጂ ከተማ የማስቀመጣው ማህበረሰብ እናድርግ።
 • ኮሎም ላይ ምንዛሬ ሰቆቃ በማድረግ የልጅነት ወጥ ያስከትላል እና እናቱ ያስከትላል።

Education is mandatory for children ages six (6) to seventeen (17).  Each state and school district has its own set of enrollment requirements.  Colorado State is used as an example.  

According to Colorado school attendance law, children age six (6) to under seventeen (17) must attend school for at least: (https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/) 

 • 450 hours a year, if they are in half-day kindergarten, 
 • 900 hours a year, if they are in full-day kindergarten, 
 • 968 hours a year, if they are not in kindergarten, but still in elementary school, and 
 • 1,056 hours a year, if they are in secondary school (middle school and high school). 
 • Colorado law also requires the child’s parents or legal custodians to ensure their child meets these goals. 

 

ማሳወቅ = የትምህር ተማሪ ውሳኔ ላይ ያተኮሰ ነው። እንደ ተማሪ የሚያስችለው ተመረጠን፣ ትምህር ውሳኔ መረጃ እንደዚህ መረጃ ለመረጃ የትምህር ውሳኔ መረጃ ከንቱ የሆነ እና ያለው የትምህር ውሳኔ መረጃ ስንም ነገር እንደዚህ ማሳወቅ እና መረጃ ከሆነ የትምህር ውሳኔ መረጃ በመመልከት እንዲረዳን ተቀበልን። የትምህር ውሳኔ መረጃ የሚያስችለው፣ የተለያዩ ደንበኛዎች መንገዶች እና የተመን ስለሚባል የመንገዶች አገልግሎት ይሆናል። ትምህር ውሳኔ መረጃ በትምህር አገልግሎት ውስጥ ያሉ የተመን ሰዎች ስለሚባል የመንገዶች አገልግሎት ይሆናል። በተጨማሪም የትምህር ውሳኔ መረጃ ከመከተል የተለያዩ ተመን እና የመንገዶች አገልግሎት ይመጣል። እንዲሁም የተመን በእንደ እውነተኛ አገልግሎት ለማግኘት፣ ትምህር ውሳኔ መረጃዎት የትምህር ውሳኔ መረጃ ለመረጃ የተምሳሌ መረ

Truancy = staying away from school without good reason. If a child becomes habitually truant, the school can begin a truancy case.  A truancy case can be started by: The school’s attorney, The school’s Attendance Officer, or The county Board of Education. A truancy case begins with a notice from the school to the truant student and the parent/guardian. This notice warns the student and parents they will have to come to court if the student’s attendance problem is not corrected. 

 

መመዝገብ: የትምህር (የምሳሌ ትምህር ለአንደኛዋ እና ለውድ ክፍል የትምህር ምንዛሬ እናደርጋለን) ምንዛሬ ድጋ፣ ለመረጃዎት እናደርጋለን። 

https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603 

 • የምንዛሬ መረጃዎት: https://co02201641.schoolwires.net/Page/311 
 • የምንዛሬ መመዝገብ: https://www.d11.org/EnrollmentGuide 
 • አዲስ የተለያዩ መረጃ: https://www.d11.org/Enrollment

Enrollment (see new student enrollment for your district) example. 

https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603 

 

የእንስሳት: እባኮት ይመልከቱ https://co02201641.schoolwires.net/Page/309 

 • ይመልከቱ ወደ መግለጫ አፕኤንድክ A: የእንስሳት ሴም
 • ይመልከቱ ወደ መግለጫ አፕኤንድክ B: የእንስሳት ፓስቶ

Immunizations: see https://co02201641.schoolwires.net/Page/309 

 • See Appendix A: Certificate of Immunization 
 • See Appendix B: Immunization Procedure 

 

የሰማይ ፈቃደኛዎች: (እንደገና መጠቀም እባኮት እዚህ ይመረጣል https://www.hsd2.org/Page/386)

Supporting Documents: (See https://www.hsd2.org/Page/386) 

 

የልጆች የመጀመሪያ ምሳሌመጀመሪያ የእና የአባቶች ስም አልፎ ከሆነ ተመን በተመን በመመዝገብ እንደሚለዋወጥ መታየት ይቻላል። ከንግድ አገልግሎት፣ በስማቸው የግንዛቤ ማውጣት ወደሚችሉ እናቶች ዋጋ እናድርግ የሚቻል ወደ ተለያዩ አመነ እና ማከታተል ያለው እቅድ እና ኃላፊ ያልፋሉ። ኮርበት ጋር ተመን ላይ የተመነበተ ተመሳሳይ አመነዘርዎ እና በነገው መንገድ በመንገዱ ላይ የመላው ደጋፊ መመዝገብ ይችላል።

Birth Certificate – Only mom or dad listed on the birth certificate is allowed to register the student. Court guardianship, a notarized delegation of custody, or power of attorney also are acceptable for assigning guardianship. 

 

ፓስፐርት ወይም ግምት የምንዛሬ ምሳሌ በመተዳደር መመዝገብ የሚችሉት እናቶች መረጃ ወደ መረጃ ሊሆን አይችልም። እንዲሆን የምንዛሬ ምሳሌ አይኖርም ወይም ተመን አይተነከልም በማለት ፓስፐርት ወይም ግምት የሚቀጠሉ የተመዝገበ መታየት እና መመዝገብ የማድረግ መሆኑን ለማግኘት ይሆናል።

Passport or military I.D. are acceptable as alternate forms of identification if a birth certificate isn’t available. 

 

የመጠቀም ማህበረሰብእባኮት የልጆች ስም ወደ መጠቀም የሚለዋወጥ የመጠቀም መዝገበያ ላይ ነው።

Immunization – Please ensure the student’s name is on the immunization record. 

 

ማንኛውም አካባቢ ለመቀጠል በተመን የማህበረሰብ መጠቀም ማድረግ (አንደ ዋጋ ላይ አንድ መነሻ ይላኩ)

Valid Proof of Residency (provide one of the following) 

 

የአሁኑ የመረጠው አገልግሎት መካከል በታች 30 ቀናት ታይዋለች (ኤሌክትሪክ፣ ካቤ/ኢንተርኔት ወደ ቴሌቭዥን ወደታደሙ የመጠቀም ላይ፣ የዋና ወተት፣ የመንገድ መረጃ ወደታደሙ፣ ወደ ሰልካችን የመጠቀም ላይ ወደታደሙ) እንደ ገና መጠቀም የሚቻል ከዚህ ተቀብለን እንደዚህ ያሉት ሰዎች አይቀመጡም። እትም እንዲያቀርቡ ከዚህ በላይ ያሉ የገና ውስጥ ያልዋጋ አገልግሎት አቅም አትችሉ። ማህበረሰብ የሚያበረታቱ እቃዎች በአንድ እና የመነሻ ድርጅቶች ውስጥ ይቅር እና ከእናቶች የሚመጣጠን ነገሮች ይቀርብ።

Current utility bill within the last 30 days (electric, cable/internet or satellite, water, landline, trash). If a bill is discontinued or past the due date, it is not acceptable. The bill must be in the parent or guardian’s name. 

 

እንኳን ደስ አላችሁ! የእናት ወይም የአባት መረጃመረጃዎቹን በተመን እና ስለሚመጣጠን አገልግሎት ይህን በመጠቀም ላይ ያውቃሉ።

Lease agreement (must be current in the parent or guardian’s name) 

 

የመረጠው ተመን መረጃ እናት ወይም የአባት የሆነው መረጃስለዚህ የገና ውስጥ ያለ አገልግሎት በተመን ይጠቀሙ። እናንተ ሰርተው ለሚገኙት ሰልካ ላይ በዚህ አገልግሎት ላይ ምንዛሬ ያገኙ የሆኑት ወጣት ውጤታማ ላይ ያንዳንዱ ልጆች ወደ ላይ የገና ውስጥ እናት ወይም የአባት እንደዚህ የገና አገልግሎት አላላዉ መረጃ ያላቸውን አመነ እና ስለሚመጣጠን እናንተን ለመጠቀም የምንኖር አካባቢ ተመን መዝገበያ አገልግሎት እንደ የተጠቀም ድርጅት ያገኙ እናንተ ተጠቃሚ ነን ለመሆን የሚያካባቢውን የለውጥ ወደ ዋና ሰልካ ወደታደሙ፣ ሰዎች የመጠቀም ላይ ያሉ አለመነሻ ወደታደሙ ባለው ነን የምንለዋወጥ አካባቢ አላላዉ ስለሚለዋወጥ ወጣቶች የሆኑት መቀላቀሉ እና የምንዛሪ ዝርዝር በተመን ላይ መጠቀም አልቻልኩም።

Mortgage statement in parent or guardian’s name. If you live with someone or the bills are in the name of someone other than the legal parent or guardian, a notarized Residency Verification Form must be provided with one of the previously listed valid proofs of residency. 

 

 

የመጠቀም ድርጅቶች አገልግሎቶች

 • ኮሎምባይየትምህርት መመሪያዎች, https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603
 • ጋራ አሰፋላ – https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/

Related Website links 

 • Colorado – School Enrollment,  https://co02201641.schoolwires.net/Page/2603

Truancy – https://www.shouselaw.com/co/defense/laws/truancy/

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117