Job Training (Amharic)

Job Training (Amharic)

ስለ ስራ ድርጅቶች #8 – ስለ ስራ ድርጅቶች (አማርኛ)

Task #8 – Job Training (Amharic)

የግንዛቤ: ወቅታዊ ተመን ምንዛሬ እንደ ተመጣጣኝ በሆነ ሰለኝ ላለው የህብረተሰብ ውሳኔ እንደ ስለዚህ፣ እንግዳ ቋንቋ እናትዎ በምንዛሬ የተመናቀቀው መጠን እናመሰግናለንእነሆ ይህ ተጨማሪ እንግዲህ፣ ምንዛሬ ቋንቋ ማለትን የሚቀጥል ስነባል (እንደ ማለት መርጃ – A, የስራ መግቢያ መጠቀም), የስራ ተመን የተለያዩ መነሻዎች (እንደ ማለት ትርጉም B – የስራ የተመነዘር ቋንቋ, እና ትርጉም C – የስራ መጠሪያ ጥያቄዎች), እና የስራ እትም የተመነዘር ተመን (እንደ ማለት ትርጉም D – ሉተርን ፋማሊ አገልግሎት የስራ መመዝገብ) እናሻሻለን። የአገልግሎት ድርጅቶች በመከላከል እንዲገቡ ነበር፣ አንደኛው እንደነበር ምንዛሬ የግንዛቤ እናት እትም እንደ ዋጋ ስለዚህ ያቀርባል። ስለዚህ ስለሚያገኙ ስራ ምንዛሬዎች፣ መመዝገብ 1: ምሳሌ መጠቀም ይሆናል፣ መመዝገብ 2: ስለዚህ ስለዚህ ምንዛሬ ይህን ድምፅ ተጠቀመን፣ መመዝገብ 3: መረጃዎችዎን ወደ ምንዛሬ መጠቀም ይሆናል፣ መመዝገብ 4: መረጃዎችዎን ወደ ምንዛሬ መጠቀም ይሆናል፣ መመዝገብ 5: ስለዚህ ስለዚህ ምንዛሬ የሚያቀርብ ውጤታማ ይሆናል፣ መመዝገብ 6: የእናትዎን አገልግሎት እና መመዝገብ 7: ምንዛሬ ትም ይሆናል።

Background: A major step to integration is obtaining employment.  With that being said, English Language Skills are one of the first hurdles to getting a job – they include: filling out an application (see sample Tab – A, sample job application), participating in a job interview (see Tab B- Job vocabulary, and Tab C- sample interview questions), and understanding the work culture in the United States (see Tab D – Lutheran Family Services Job training class). Resettlement agencies do a good job in introducing you to the process, but native English-speaking volunteers will provide the English practice you need to get a job. Some job seeking steps: Step 1: Make a resume, Step 2: Search and apply for jobs, Step 3: Practice for your interviews, Step 4: Go to interviews, Step 5: Accept a job offer, Step 6: Complete paperwork from your new employer, Step 7: Start training. 

 

እትም: በአጠቃላይ ምንዛሬዎች መጠቀም #9 እናመሰግናለን። ይህንን አሁኑን ስለሚለዋወጥ እና ስለሚመጣጠን በሱስሳዊ አገልግሎቶች በሆነው ስድስት #9 እያንዳንዱ አሁኑ በዓመት ስለዚህ ተጨማሪ የህጋዊ ካርድ እና የምስማርያው ድርጅት (EAD) የመረጠ ደም ይሆናል። ይህ ወቅታዊ የሆነው፣ ከእኛ ውጤት ጋር የስድስት እትም ሆኖ በአንደኛው መረጃ መሰጠት (የለሊቱ አገልግሎቶች የሚሆነውን መረጃ) እንዲሆን ለመቀጠል ወደ ወቅታዊ የስራ ድርጅትዎ ተጠቀሙ ብለን ይህን መረጃ እንደ ማግኘት ይችላል። የምንዛሬ የመረጠው ዋጋ ለዚህ መነሻ አገልግሎት ከመሆኑ ተጠቀሙ ወደ መለዋወጥ አልቻልኩም እና ወደ ምንዛሬ እየጠቀሰ ይጠቀሙ እንደሚቻል የምንዛሬ የሚጠቀሙ እትም መሆኑን እንዲመረጥ እንደዚህ ሁኔታ ማወቅ ይቻላል።

In general, you will need a Social Security card and an Employment Authorization Document (EAD) see resettlement task #9.  This allows you to work within your community.  Your resettlement agency will help you obtain an EAD card based on your status (refugee, asylum seeker etc…).  

 

ማሳወቂያ: ስለዚህ የስራ ማህበረሰብ ተቆጠር ያላቸው የዋጋ ከልዩ ህዝቦች (SSNs) አይደሉም። እናንተ መከላከል ያደርጋሉ ወደ መቆጠር 42 U.S.C. 408 (a) (7) (B) ወደ አልወድ የሚለዋወጥ የተሰጣጣኝ የዋጋ ስለ ማነው የምንኖርበት፣ የአልወድ የተለዋወጡ ሰዎች ላይ የመረጠው ሲነካ እና አካል የሚነገሩ መጠቀም ይችላሉ። በአንደኛው ሰዎች መቆጠር የእንዚህ የምሳነው መጠቀም ሲሆን መጠቀም የሚቻል ማንኛውም ተፅዕኖ የአለዋወጥ ዋጋ ተጠቀም ይሆናል። እናንተ ሰዎች በአንደኛው መከላከል የምንዛሬ ዋጋ ማረጋገጥ ስለሚኖር የመጠቀም መረጃዎችን እናመሰግናለን።

Warning: Do not buy a Social Security Number (SSN).  While available, these SSNs are illegal.  A person convicted under 42 U.S.C. 408 (a) (7) (B) for False Representation of a Social Security Number is subject to a maximum prison sentence of 5 years. In addition, a Defendant should be aware that any plea to False Representation of a Social Security Number will subject the Defendant to removal from the United States in immigration court = DEPORTATION.

 

እያንዳንዱ 18 ዓመት ላይ ነው ማህበረሰብ እንዳለው ወጥታ እትም አልነበረም እናለን፣ ሊሆን ይችላል ወይም ሊመጡ ይችላል እንደ እኛው መሆን የምንለዋወጥ ሁኔታዎች እናንተን የሚያነሳው። እነዚህ ከፍተኛ ስለሚደነግጡ የተለያዩ እትም እና ስለሚጠበቅሉ ሴቶች የምንለዋወጥ ስለዚህ የምንለዋወጥ ስለዚህ መቀጠል እናመሰግናለን። የነበሩት አሰፋላዊ ሥርዓቶች አልባ ለዚህ እንደ አለመረጠው አገልግሎት በተመን እናደጋለን። እነሆ፣ በኮሎምባይ የምንዛሬ ዋጋ መረጃ እናመሰግናለን: (https://www.job-applications.com/how-old-to-work/colorado/)

Every individual 18 years old and above should be seeking employment unless they are attending higher education or have some sort of medical disability.  There are strict child labor laws.  Check your state requirements.  In Colorado: (https://www.job-applications.com/how-old-to-work/colorado/)

 

እያንዳንዱ

14-15 ዓመት ተመን በተለያዩ ከፍተኛ ተጠቀሙ ይሆናል። የተቀበሉ የት/ አገልግሎቶች እና ስለዚህ የተለያዩ የሥርዓቶች ዋጋ እንደነበር የተነሳው፣ ማንኛውም የሥርዓት ዋጋ ከዋጋ በማገኘት ከአንደኛው ስለሆነ ማህበረሰብ ለዚህ የሆነው መቀነስ ይሆናል።

16-17 ዓመት የት/ አገልግሎቶች እና ከፍተኛ ሥርዓቶች ላይ ከዋጋ ተጠቀመና ሆነ እናንተ የተመናቀቀው በእርስዎ እንደ ነበር ሆነና ከዋጋ እንደነበር የተሰጠው፣ 

18-20 ዓመት በሆነ ሥርዓት ዋጋ የተመናቀቀው እና አካባቢ ዋጋ ያለው መቀነስ ይሆናል። 

21 ዓመት በእርስዎ መቀነስ እና ሆኖ የማያንን በሴፕቴም ወቅታዊ ወረርና በተመን ላይ ስለመነሻ እና ለሚያስችሉት ስለሚለዋወጡ፣ ማንኛውም የሥርዓት ዋጋ እንደነበር አንደኛው ነበር።

Age Summary of Requirements

14-15 Must have school release permit to work during school hours. May not work more than 40 hours per 

week or 8 hours in any 24-hour period.

16-17 May not work more than 40 hours per week or 8 hours in any 24-hour period.

18-20 18 year olds are not minors and are not subject to Colorado youth laws.

21 Able to serve alcohol for consumption (example-restaurants). No restrictions.

 

የተመን ወቅታዊ ዋጋዎች

  1. ኮሎምባይ አገልግሎት እና ሥራ ስለሚጠቀሙ፣ https://cdle.colorado.gov/jobs-training/find-a-job
  2. አስፋላ የሥራ እና የምሳሌ ዋጋ እናመጣለን፣ https://www.governmentjobs.com/careers/Colorado

Related Websites

  1. Colorado Department of labor and employment. https://cdle.colorado.gov/jobs-training/find-a-job
  2. State Job Opportunities. https://www.governmentjobs.com/careers/Colorado

"Building bridges of hope for a more secure future."

Feedback to improve the Interlinkt Telephone app can be sent to: interlinktwelcome@gmail.com,  Interlinkt Facebook Messenger, Instagram Interlinkt, or What’s App/Signal # +1 719 357 5117